Tag Archives: Những lưu ý khi di chuyển lái xe trong ngày tết

Những lưu ý khi di chuyển lái xe trong ngày tết

Những lưu ý khi di chuyển lái xe trong ngày tết

Những lưu ý khi di chuyển lái xe trong ngày tết Tập thói quen chạy đúng luật, đường có đông nhưng đừng lạm dùng còi nhé. Còi inh ỏi làm kinh động đến các cậu gà trống choai choai, lỡ ăn phải mấy hạt cơm ủ rượu, húng lên là hỏng hết Tết của gia […]